Logo FHU MOTOBAJOR
FHU MOTOBAJOR
Wancerzów, Sadowa 10
42-244 Mstów
phone 603 903 030

Informacje o firmie

FHU Andrzej Bajor zajmuje się recyclingiem samochodów. W jej obszarze działalności mieści się skup i złomowanie samochodów osobowych oraz sprzedaż używanych części.

Branże:

Motoryzacja / Złomowiska, szroty
Motoryzacja / Części i akcesoria samochodowe / Części samochodowe

Działamy kompleksowo w branży recyklingu pojazdów samochodowych. W skład naszej oferty wchodzi:

Złomowanie kasacja samochodów
Wystawianie zaświadczeń o demontażu pojazdu
Odbior pojazdu od klienta
Skupowanie samochodów sprawych
Usłgugi transportu lawetą
Sprzedaż części samochodowych;

Stacjonarna
Wysyłkowa

Demontaż pojazdów w siedzibie firmy
Magazynowanie części na sprzedaż

Wyróżnia nas przedewszystkim to, że zajmiemy sie twoim pojazdem od A do Z w jednym miejscu, a cała procedura zostanie załatwiona nawet w kilka minut w naszym biurze w Wancerzowie lub do 24 godzin w przypadku korzystania z naszego transportu firmowego. Warto również rozważyć kasacje samochodu u nas ze względu na indywidualne podejście do każdego przypadku.

Aby spełnić rosnące wymagania naszych klientów stale wprowadzamy nowe technologie w dziedzinie magazynowania części oraz pracujemy nad poprawą obsługi klientów internetowych oraz odwiedzających nas na miejscu.

Możemy pochwalić się również stale modernizowaną oraz rozrastającą się flotą maszyn oraz pojazdów.

Zwroty

Czas na odstąpienie od umowy;

14 dni

Adres zwrotu;

FHU Andrzej Bajor
Wancerzów ul. Sadowa 10
42-244 Mstów
531930429

Koszty przesyłki zwrotnej pokrywa KUPUJĄCY

Reklamacje

1.1. Przedmiotem sprzedaży są używane części, podzespoły, urządzenia do samochodów osobowych i ciężarowych oraz innych pojazdów, w szczególności zdemontowane z samochodów i pojazdów wycofanych z eksploatacji – zwane dalej częściami.

1.2. Stan techniczny części oraz ich właściwości użytkowe wynikają z ich dotychczasowej eksploatacji oraz stopnia zużycia.

1.3. Części stanowiące przedmiot umowy są identyfikowane za pośrednictwem oznaczeń oraz znaków stosowanych i używanych przez SPRZEDAJĄCEGO.

2.1. Sprzedaż części odbywa się na zasadach i warunkach sprzedaży na próbę, pod warunkiem zawieszającym, że KUPUJĄCY zbada część oraz uzna przedmiot sprzedaży za dobry, w terminie 14- dni (okres próby) od daty odbioru części.

2.2. Jeżeli KUPUJĄCY w terminie 14-dni od daty odbioru części (przedmiot sprzedaży) nie złoży oświadczenia o zbadaniu części i uznaniu przedmiotu sprzedaży za dobry, uważa się że zbadał i uznał przedmiot sprzedaży za dobry.

2.3. KUPUJĄCY jest zobowiązany w okresie próby zbadać część (przedmiot sprzedaży) pod względem oraz w zakresie jej właściwości użytkowych i technicznych.

3.1. Zwrot części przez KUPUJĄCEGO może nastąpić tylko w okresie próby (14-dni od daty odbioru) po spełnieniu następujących warunków:

3.1.1. Zwrot części zostanie dokonany łącznie z dowodem zakupu, którym jest paragon fiskalny lub faktura wystawiona przez SPRZEDAJĄCEGO,

3.1.2. Zwracana część zostanie dostarczona do siedziby SPRZEDAJĄCEGO paczką kurierską lub pocztową bądź zostanie dostarczona osobiście przez KUPUJĄCEGO,

3.1.3. Zwracana część będzie znajdować się w stanie nienaruszonym tzn. będzie się znajdować w takim samym stanie jak w dniu odbioru przez KUPUJĄCEGO, w szczególności bez jakichkolwiek oznak wskazujących na ingerencję KUPUJĄCEGO lub osoby trzeciej,

3.1.4. Zwracana część nie została uszkodzona, rozkręcona bądź też nie zostały wymienione jej elementy składowe przez KUPUJĄCEGO lub osoby trzecie,

3.1.5. Zwracana część posiada znak lub oznaczenia SPRZEDAJĄCEGO umożliwiające jej identyfikację,

3.2. Koszty i wydatki związane ze zwrotem części obciążają KUPUJĄCEGO, dlatego też zwrot części paczka pocztową lub kurierską może nastąpić wyłączenie bez pobrania należności od SPRZEDAJĄCEGO.

3.3. Jeżeli KUPUJĄCY spełnił wymagane warunki oraz dokonał prawidłowego zwrotu części, wówczas SPRZEDAJĄCY zwróci KUPUJĄCEMU pobraną cenę za zwróconą część określoną na dowodzie zakupu (paragonie fiskalnym, fakturze). SPRZEDAJĄCEGO nie obciążają inne wydatki, koszty, nakłady poniesione przez KUPUJĄCEGO związane oraz dotyczące zwrotu części.

3.4. Jeżeli do czasu upływu okresu próby (14-dni od daty odbioru) KUPUJĄCY nie spełnił wszystkich warunków do prawidłowego zwrotu części uważa się, że pomiędzy stronami została zawarta umowa kupna sprzedaży obejmująca zwracaną część. Jeżeli zwracana część znajduje się w siedzibie SPRZEDAJĄCEGO koszty odbioru części ponosi KUPUJĄCY.

4.1. Po upływie okresu próby (14-dni od daty odbioru przez KUPUJĄCEGO) SPRZEDAJĄCY nie ponosi odpowiedzialności za wady fizyczne przedmiotu sprzedaży (części) oraz szkody będące następstwem zaistnienia wady fizycznej części.

Gwarancje

Patrz "Zwroty" i "Reklamacje"